Vítajte na webstránke  KVV v  TRENČÍNE

 

    Vítame Vás na webovej stránke Klubu vojenských veteránov v Trenčíne. Náš klub je jedným z klubov ZV SR a profiluje sa ako organizácia s profesijným vzťahom k obrane SR a jeho ozbrojeným silám. Riadi sa jeho stanovami prispôsobenými na podmienky klubu. Členom klubu sa môže stať profesionálny vojak, poberateľ dávok výsluhového zabezpečenia, vojensky veterán, vojak vo výslužbe, vojak v zálohe a občan SR, ktorý súhlasí s cieľmi a činnosťou ZV SR. Podrobnejšie viď „Stanovy Zväzu vojakov Slovenskej republiky“ uverejnené na webovej stránke www.zvazvojakov.sk

    Súčasťou klubu sú sekcie včelárov, záhradkárov, turistov, žien a sekcia česko-moravského spolku. Naši členovia pracujú tiež v kluboch pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín. Členovia nášho klubu sú zároveň členmi ZO č.6  okresnej organizácie JDS (Jednota dôchodcov Slovenska).

    Stránka poskytuje  informácie o pripravovaných a o uskutočnených najdôležitejších  podujatiach Klubu vojenských veteránov a je riadená Rada klubu v zložení : Predseda Ing. Eugen Bitera, podpredseda  Ing. Igor Hyben, podpredseda Ing. Ján Skyba, tajomník Ing. František Mikuš,  a členovia Jan Bydžovský, Ing. Mgr. Jaroslav Balocký,   Janka Tureková, Vojtech Bacskai, Mgr. Oľga Kajabová,  Pripomienky a možné návrhy na doplnenie obsahu posielajte na naš e-mail: vojenvetn@gmail.com, alebo telefonicky na číslo: 032/7430 959

    Naše sídlo sa nachádza v Posádkovom klube OS SR v Trenčíne, Hviezdoslavova ulica číslo 16, 1. poschodie, dvere číslo 215. Priestory Klubu sú otvorené v pondelok až piatok od 09,00 do 11,00 hodín a  členovia Rady klubu podľa svojho zamerania sú  prítomní na riešeniu nasledujúcich oblastí:

 

  • pondelok : finančná problematika a evidencia členov KVV
  • utorok: zájazdy, kultúra, prihlášky k spoločenskému posedenia pri hudbe
  • streda: poradenstvo
  • štvrtok: aktivity žien, členok KVV
  • piatok: spoločenské posedenie členov KVV pri káve

 

    Po dohode s predsedom alebo tajomníkom bude umožnené  využívanie klubovne v  pondelok až štvrtok na individuálne posedeniu s priateľmi, oslavy rôznych jubileí a iných spoločenských udalosti

    Realizácia akcií, ktoré sa snažíme organizovať v prospech našich členov je do značnej miery podmienená aj finančnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Prostriedky získané iba výberom z členských príspevkov, by ale na všetky plánované akcie nepostačovali. Značnou pomocou sú preto príspevky našich sponzorov, ktorým aj týmto spôsobom ďakujeme.


Webnode

Kontakt

KVV TRENČÍN

Hviezdoslavova 16
Trenčín
911 27


032/7430959