Bola vytvorená nová webová stránka Klubu vojenských veteráov Trenčín

vojveteranklub-tn.sk/