Bola vytvorená nová webová stránka Klubu vojenských veteráov Trenčín

www.vojklub.bestonline.sk